Về trang web này

Vũ trụ TV có các tin tức mới nhất về những khám phá khoa học vũ trụ, môi trường, công nghệ cao, hoá thạch, trái đất và nhiều hơn nữa – từ các trường đại học hàng đầu, tạp chí khoa học và các tổ chức nghiên cứu.

Vũ trụ TV là một nền tảng cập nhật hành trình của khoa học cùng với không gian và thời gian, khám phá những quy luật của tự nhiên bằng trí tưởng tượng, thực nghiệm và phụng sự trí tuệ.

Khách truy cập có thể duyệt hơn 250 chủ đề riêng lẻ, được nhóm thành 6 phần chính (được liệt kê trong menu điều hướng hàng đầu), bao gồm: Không gian & Thời Gian; Máy tính & Phần Toán; Vật chất & Năng lượng; Thực vật & Động vật; Trái đất & Khí Hậu; Hoá thạch & Tàn tích. Tiêu đề và tóm tắt của các câu chuyện tin tức có liên quan cũng như các liên kết đến nguồn cấp RSS cụ thể theo chủ đề và bản tin email, được cung cấp trên mỗi trang chủ đề.

Câu chuyện được đăng hàng ngày, được lựa chọn từ các tài liệu báo chí được cung cấp bởi hàng trăm nguồn từ khắp nơi trên thế giới. Liên kết đến các nguồn và trích dẫn tạp chí có liên quan (nếu có) được bao gồm ở cuối mỗi bài.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Hỗ trợ viên, Email: Lienhe@Vutru.tv

Chúng tôi hy vọng bạn thích Vũ trụ TV và biến nó thành một trong những trang web thường xuyên truy cập của bạn. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các câu hỏi và ý kiến. Yolo!