Tranh khắc

Tranh khắc đá là hình ảnh được khắc trong đá, thường là bởi thời tiền sử, đặc biệt là thời kỳ đồ đá mới, các dân tộc.

Chúng là một hình thức quan trọng của các biểu tượng trước khi viết, được sử dụng trong giao tiếp từ khoảng 10.000 BCE đến thời hiện đại.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Petroglyph ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 29, 2020

Những câu chuyện liên quan