Tiểu hành tinh

Các tiểu hành tinh còn được gọi là các hành tinh nhỏ hoặc các hành tinh là một lớp của các đối tượng thiên văn.

Thuật ngữ tiểu hành tinh thường được sử dụng để chỉ một nhóm các thiên thể nhỏ đa dạng trôi dạt trong hệ mặt trời trên quỹ đạo quanh Mặt trời.

Phần lớn các tiểu hành tinh được tìm thấy trong vành đai tiểu hành tinh chính, với quỹ đạo hình elip giữa sao Hỏa và Sao Mộc.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Tiểu hành tinh ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 24, 2020

Những câu chuyện liên quan