Sự kiện tuyệt chủng

Một sự kiện tuyệt chủng (cũng là sự kiện cấp độ tuyệt chủng, ELE) xảy ra khi một số lượng lớn các loài chết trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Kể từ khi sự sống bắt đầu trên Trái đất, một số trường hợp tuyệt chủng lớn đã vượt quá tốc độ tuyệt chủng của nền vào thời điểm khác.

Mặc dù chắc chắn đã có sự tuyệt chủng hàng loạt trong Archean và Proterozoi, nhưng chỉ trong thời kỳ Phanerozoic, phát minh sinh học về xương và vỏ đã cung cấp một hồ sơ hóa thạch đủ để thực hiện một nghiên cứu có hệ thống về các kiểu tuyệt chủng.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Sự kiện tuyệt chủng ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 17, 2020

Những câu chuyện liên quan