Sóng hấp dẫn

Trong vật lý, theo lý thuyết trọng lực của hệ mét, sóng hấp dẫn là một dao động trong độ cong của không-thời gian lan truyền dưới dạng sóng, truyền ra ngoài từ một vật thể hoặc hệ thống vật thể chuyển động.

Bức xạ hấp dẫn là năng lượng được vận chuyển bởi các sóng này.

Các ví dụ quan trọng của các hệ phát ra sóng hấp dẫn là các hệ sao nhị phân, trong đó hai ngôi sao trong nhị phân là sao lùn trắng, sao neutron hoặc lỗ đen.

Mặc dù bức xạ hấp dẫn chưa được phát hiện trực tiếp, nhưng nó đã được gián tiếp cho thấy tồn tại.

Đây là cơ sở cho giải thưởng Nobel Vật lý năm 1993, được trao cho các phép đo của hệ thống nhị phân Hulse-Taylor.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Sóng hấp dẫn ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 16, 2021

Những câu chuyện liên quan