Sóng địa chấn

Sóng địa chấn là sóng truyền qua Trái đất, thường xuyên nhất là kết quả của một trận động đất kiến ​​tạo, đôi khi là từ một vụ nổ.

Có hai loại sóng địa chấn, đó là ‘sóng cơ thể’ và ‘sóng bề mặt’.

Có hai loại sóng cơ thể: sóng chính (sóng P) và sóng thứ cấp (sóng S).

Sóng bề mặt tương tự như sóng nước và di chuyển ngay dưới bề mặt Trái đất.

Chúng di chuyển chậm hơn sóng cơ thể.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Sóng địa chấn ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 12, 2021

Những câu chuyện liên quan