Sao chổi

Sao chổi là một vật thể nhỏ trong hệ mặt trời quay quanh Mặt trời, ấm dần lên và bắt đầu phát hành các loại khí, một quá trình được gọi là Bốc khí biểu hiện bằng một đuôi chủ yếu từ tác động của bức xạ mặt trời lên hạt nhân của sao chổi mà chính nó là cơ thể nhỏ bao gồm đá, bụi và ices.

Quỹ đạo của sao chổi luôn thay đổi: nguồn gốc của chúng nằm trong hệ mặt trời bên ngoài và chúng có xu hướng bị ảnh hưởng cao (hoặc bị nhiễu loạn) bởi các cách tiếp cận tương đối gần với các hành tinh lớn.

Một số được chuyển vào quỹ đạo sungra phá hủy các sao chổi khi chúng ở gần Mặt trời trong khi một số khác bị ném ra khỏi hệ mặt trời mãi mãi.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Sao chổi ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 31, 2020

Những câu chuyện liên quan