Rover thám hiểm sao Hỏa

Nhiệm vụ thám hiểm sao Hỏa thám hiểm sao Hỏa (MER) của NASA là một nhiệm vụ thám hiểm sao Hỏa không người lái đã gửi hai người máy thần robot và Cơ hội khám phá bề mặt và địa chất của sao Hỏa.

Mục tiêu chính trong số các mục tiêu khoa học của nhiệm vụ là tìm kiếm và mô tả một loạt các loại đá và đất chứa manh mối cho hoạt động dưới nước trên Sao Hỏa.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Mars Explective Rover “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 15, 2020

Những câu chuyện liên quan