Quang học

Quang học là một nhánh của vật lý mô tả hành vi và tính chất của ánh sáng và sự tương tác của ánh sáng với vật chất.

Lĩnh vực quang học thường mô tả hành vi của ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại và tia cực tím.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Quang học ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 31, 2020

Những câu chuyện liên quan