Quá cảnh Sao Kim

Quá cảnh của Sao Kim đi qua Mặt trời diễn ra khi hành tinh Sao Kim đi thẳng giữa Mặt trời và Trái đất, che khuất một phần nhỏ của đĩa Mặt trời.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Quá cảnh của sao Kim ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 17, 2020

Những câu chuyện liên quan