Phổi

Phổi là cơ quan hô hấp thiết yếu ở động vật có xương sống hít thở không khí.

Chức năng chính của nó là vận chuyển oxy từ khí quyển vào máu và bài tiết carbon dioxide từ máu vào khí quyển.

Điều này hoàn thành với việc khảm các tế bào chuyên biệt tạo thành hàng triệu túi khí nhỏ, đặc biệt mỏng, nơi trao đổi khí diễn ra.

Phổi cũng có chức năng không hô hấp.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Phổi ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 26, 2020

Những câu chuyện liên quan