Phobos (mặt trăng)

Phobos là lớn nhất và trong cùng của hai mặt trăng của Sao Hỏa và được đặt theo tên của Phobos, con trai của Ares (Sao Hỏa) từ Thần thoại Hy Lạp.

Phobos quỹ đạo gần gũi hơn với một hành tinh lớn hơn bất kỳ mặt trăng khác trong hệ mặt trời, ít hơn 6000 km (3728 dặm) phía trên bề mặt của sao Hỏa, và cũng là một trong những vệ tinh nhỏ hơn được biết đến trong hệ mặt trời.

Tên hệ thống của nó là Mars I.

Phobos quay quanh Sao Hỏa dưới bán kính quỹ đạo đồng bộ, nghĩa là nó di chuyển xung quanh Sao Hỏa nhanh hơn Sao Hỏa quay.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Phobos (mặt trăng) ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 23, 2020

Những câu chuyện liên quan