Phản ứng tổng hợp hạt nhân

Trong vật lý, phản ứng tổng hợp hạt nhân là quá trình nhiều hạt nhân kết hợp với nhau để tạo thành một hạt nhân nặng hơn.

Nó đi kèm với sự giải phóng hoặc hấp thụ năng lượng tùy thuộc vào khối lượng của các hạt nhân liên quan.

Hạt nhân sắt và niken có năng lượng liên kết lớn nhất trên mỗi hạt nhân của tất cả các hạt nhân và do đó ổn định nhất.

Sự hợp nhất của hai hạt nhân nhẹ hơn sắt hoặc niken thường giải phóng năng lượng trong khi phản ứng tổng hợp hạt nhân nặng hơn sắt hoặc niken hấp thụ năng lượng; ngược lại cho quá trình ngược lại, phân hạch hạt nhân.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân của các nguyên tố ánh sáng giải phóng năng lượng khiến các ngôi sao tỏa sáng và bom hydro phát nổ.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân của các nguyên tố nặng (hấp thụ năng lượng) xảy ra trong điều kiện năng lượng cực cao của vụ nổ siêu tân tinh.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân trong các ngôi sao và siêu tân tinh là quá trình chính mà qua đó các yếu tố tự nhiên mới được tạo ra.

Đó là phản ứng này được khai thác trong sức mạnh tổng hợp.

Nó cần năng lượng đáng kể để buộc các hạt nhân hợp nhất, ngay cả những nguyên tố nhẹ nhất, hydro.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Phản ứng tổng hợp hạt nhân ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 16, 2021

Những câu chuyện liên quan