Phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính là một chương trình cho phép máy tính thực hiện một tác vụ cụ thể, trái ngược với các thành phần vật lý của hệ thống (phần cứng).

Điều này bao gồm phần mềm ứng dụng như trình xử lý văn bản cho phép người dùng thực hiện một tác vụ và phần mềm hệ thống như hệ điều hành, cho phép các phần mềm khác chạy đúng bằng cách giao tiếp với phần cứng và với phần mềm khác.

Mặc dù sự khác biệt là tùy ý và thường không quá khác biệt nhưng các hệ thống máy tính thực tế chia phần mềm thành ba lớp chính: phần mềm hệ thống, phần mềm lập trình và phần mềm ứng dụng.

Phần mềm máy tính phải được “tải” vào bộ lưu trữ của máy tính (như ổ cứng, bộ nhớ hoặc RAM).

Sau khi phần mềm được tải, máy tính có thể thực thi phần mềm.

Máy tính hoạt động bằng cách thực hiện chương trình máy tính. Điều này liên quan đến việc chuyển các hướng dẫn từ phần mềm ứng dụng, thông qua phần mềm hệ thống, đến phần cứng cuối cùng nhận được lệnh dưới dạng mã máy.

Mỗi lệnh làm cho máy tính thực hiện một thao tác – di chuyển dữ liệu, thực hiện tính toán hoặc thay đổi luồng điều khiển của hướng dẫn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Phần mềm máy tính ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 29, 2020

Những câu chuyện liên quan