Phản hồi

Trong lý thuyết điều khiển và điều khiển học, phản hồi là một quá trình theo đó một tỷ lệ hoặc nói chung, chức năng của tín hiệu đầu ra của một hệ thống được truyền (đưa trở lại) cho đầu vào.

Thông thường điều này được thực hiện có chủ ý, để kiểm soát hành vi động của hệ thống.

Phản hồi được quan sát hoặc sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến các hệ thống phức tạp, chẳng hạn như kỹ thuật, kiến ​​trúc, kinh tế và sinh học.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Phản hồi ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 29, 2020

Những câu chuyện liên quan