Ô nhiễm đất

Ô nhiễm đất là sự hiện diện của hóa chất nhân tạo hoặc thay đổi khác đối với môi trường đất tự nhiên.

Loại ô nhiễm này thường phát sinh từ vỡ bể chứa dưới lòng đất, áp dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, thấm nước bề mặt bị ô nhiễm vào tầng ngầm, rửa trôi chất thải từ bãi chôn lấp hoặc xả trực tiếp chất thải công nghiệp vào đất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Ô nhiễm đất ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 08, 2019

Những câu chuyện liên quan