Nuôi ngựa

Nhân giống ngựa liên quan đến sinh sản ở ngựa, và đặc biệt là quá trình giao phối theo định hướng của con người đối với động vật.

Trong khi ngựa hoang và ngựa hoang sinh sản thành công mà không cần sự trợ giúp của con người, nó có thể có lợi cho ngựa thuần hóa.

Con người có thể tăng cơ hội thụ thai, mang thai thành công và thụ thai thành công.

Cha mẹ nam của một con ngựa, một con ngựa, thường được gọi là đực và con cái, ngựa cái, được gọi là con đập.

Cả hai đều quan trọng về mặt di truyền, vì mỗi cha mẹ cung cấp 50% cấu trúc di truyền của con cái tiếp theo, được gọi là một con ngựa con. (Trái ngược với việc lạm dụng phổ biến, từ “colt” chỉ nói đến một con ngựa đực trẻ tuổi.) tạo ra các cá thể có kiểu hình nhất định hoặc giống.

Ngoài ra, một nhà lai tạo có thể, sử dụng các cá thể có kiểu hình khác nhau, tạo ra một giống mới với các đặc điểm cụ thể.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết “Nhân giống ngựa ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 20, 2020

Những câu chuyện liên quan