Nước ngầm

Nước ngầm là nước nằm bên dưới mặt đất trong không gian lỗ rỗng đất và trong các khe nứt của thành tạo địa chất.

Một sự hình thành của đá / đất được gọi là tầng chứa nước khi nó có thể mang lại một lượng nước có thể sử dụng được.

Độ sâu mà tại đó không gian lỗ rỗng đất trở nên bão hòa với nước được gọi là mực nước ngầm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Nước ngầm ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th4 01, 2020

Những câu chuyện liên quan