Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus (19 tháng 2 năm 1473 – 24 tháng 5 năm 1543) là nhà thiên văn học đã xây dựng lý thuyết nhật tâm hiện đại đầu tiên của hệ mặt trời.

Văn bản kỷ nguyên của ông, De Revolutionibus orbium coelestium (On the Revolutions of Celestial Spheres), thường được coi là điểm khởi đầu của thiên văn học hiện đại, cũng như một trung tâm và định nghĩa hiển linh trong lịch sử của tất cả khoa học.

Trong số các đa hình lớn của Cách mạng Khoa học, Copernicus là một nhà toán học, nhà thiên văn học, nhà luật học, bác sĩ, học giả cổ điển, giáo sĩ Công giáo, thống đốc, quản trị viên, nhà ngoại giao, nhà kinh tế và người lính.

Trong những trách nhiệm sâu rộng này, thiên văn học phục vụ không khác gì một sự định vị.

Tuy nhiên, quan niệm của ông về mặt trời (chứ không phải Trái đất) ở trung tâm của hệ mặt trời được coi là một trong những địa danh quan trọng nhất trong lịch sử khoa học.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Nicolaus Copernicus “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 13, 2021

Những câu chuyện liên quan