Nhóm địa phương

Nhóm Địa phương (còn gọi là nhóm M31 hoặc nhóm Andromeda) là nhóm các thiên hà bao gồm thiên hà của chúng ta, Dải Ngân hà.

Nhóm này bao gồm hơn 30 thiên hà, với trung tâm hấp dẫn nằm ở đâu đó giữa Dải Ngân hà và Thiên hà Andromeda.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Nhóm địa phương ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 20, 2020

Những câu chuyện liên quan