Nhịp sinh học

Nhịp sinh học là một chu kỳ khoảng 24 giờ trong các quá trình sinh lý của sinh vật, bao gồm thực vật, động vật, nấm và vi khuẩn lam.

Theo một nghĩa nghiêm ngặt, nhịp sinh học được tạo ra nội sinh, mặc dù chúng có thể được điều chỉnh bởi các tín hiệu bên ngoài như ánh sáng mặt trời và nhiệt độ.

Nhịp sinh học rất quan trọng trong việc xác định kiểu ngủ và cho ăn của tất cả các loài động vật, bao gồm cả con người.

Có các mô hình rõ ràng về hoạt động sóng não, sản xuất hormone, tái tạo tế bào và các hoạt động sinh học khác liên quan đến chu kỳ hàng ngày này.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Nhịp điệu tuần hoàn ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 14, 2020

Những câu chuyện liên quan