Nhật thực

Nhật thực xảy ra khi Mặt trăng đi qua giữa Trái đất và Mặt trời do đó che khuất hoàn toàn hoặc một phần tầm nhìn của Trái đất về Mặt trời.

Cấu hình này chỉ có thể xảy ra trong Mặt trăng mới, khi Mặt trời và Mặt trăng kết hợp với nhau khi nhìn từ Trái đất.

Nhật thực toàn phần là những sự kiện rất hiếm đối với bất kỳ nơi nào trên Trái đất bởi vì toàn bộ chỉ được nhìn thấy khi rốn của Mặt trăng chạm vào bề mặt Trái đất.

Nhật thực toàn phần là một hiện tượng tự nhiên ngoạn mục và nhiều người cân nhắc việc di chuyển đến các địa điểm xa để quan sát.

Xem Mặt trời trong các lần nhật thực một phần và hình khuyên (và trong khi nhật thực toàn phần ngoài thời gian ngắn ngủi) cần có biện pháp bảo vệ mắt đặc biệt hoặc phương pháp quan sát gián tiếp.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Nhật thực mặt trời ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 20, 2021

Những câu chuyện liên quan