Người Neanderthal

Người Neanderthal hay người Neandertal là một loài Homo (Homo (sapiens) neanderthalensis) sinh sống ở châu Âu và một phần của Tây Á từ khoảng 230.000 đến 29.000 năm trước, trong thời kỳ Trung Cổ.

Người Neanderthal thích nghi với cái lạnh, như thể hiện bởi những bím tóc lớn, những thân hình ngắn nhưng mạnh mẽ và những đặc điểm mũi lớn được thiên nhiên lựa chọn ở vùng khí hậu lạnh, như được quan sát thấy ở các quần thể Bắc cực hiện đại.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Neanderthal ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 09, 2020

Những câu chuyện liên quan