Ngôi sao siêu đỏ

Ngôi sao siêu đỏ là những ngôi sao siêu sáng thuộc loại quang phổ KM và loại độ sáng của I.

Chúng là những ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ về kích thước vật lý, mặc dù chúng không phải là lớn nhất.

Những ngôi sao có hơn 10 khối lượng mặt trời, sau khi đốt cháy hydro của chúng trở thành siêu sao đỏ trong giai đoạn đốt cháy helium.

Những ngôi sao này có nhiệt độ bề mặt rất mát (3500-4500 K) và bán kính cực lớn.

Bốn siêu sao đỏ lớn nhất được biết đến trong Thiên hà là Mu Cephei, KW Sagitarii, V354 Cephei và KY Cygni, tất cả đều có bán kính gấp 1500 lần so với mặt trời (khoảng 7 đơn vị thiên văn, hoặc gấp 7 lần Trái đất mặt trời).

Bán kính của hầu hết những người khổng lồ đỏ là từ 200 đến 800 lần so với mặt trời, vẫn đủ để tiếp cận từ mặt trời đến Trái đất và xa hơn nữa.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Ngôi sao siêu đỏ “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan