Ngôi sao khổng lồ đỏ

Một người khổng lồ đỏ là một ngôi sao trình tự không chính lớn của phân loại sao K hoặc M; được đặt tên vì sự xuất hiện màu đỏ của những ngôi sao khổng lồ lạnh hơn.

Vì mặt trời của Trái đất có một khối lượng mặt trời, nó được dự đoán sẽ trở thành một người khổng lồ đỏ trong khoảng sáu tỷ năm nữa.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết “Người khổng lồ đỏ ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 23, 2020

Những câu chuyện liên quan