Ngộ độc thuốc trừ sâu

Ngộ độc thuốc trừ sâu trong đó các hóa chất nhằm kiểm soát dịch hại ảnh hưởng đến các sinh vật không phải mục tiêu như con người, động vật hoang dã hoặc ong.

Vì các hướng nhãn theo yêu cầu của FIFRA được thiết kế đặc biệt để bảo vệ người phun thuốc và những người khác, động vật hoang dã và các tài nguyên môi trường khác; phần lớn các vụ ngộ độc thuốc trừ sâu là do vi phạm các hướng của nhãn

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Ngộ độc thuốc trừ sâu ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 26, 2020

Những câu chuyện liên quan