Nghiện

Nghiện là một rối loạn mãn tính được đề xuất để kết tủa bởi sự kết hợp của các yếu tố di truyền, sinh học / dược lý và xã hội.

Nghiện là bắt buộc lặp lại một hành vi bất kể hậu quả của nó.

Một người nghiện đôi khi được gọi là nghiện.

Nghiện thường được đặc trưng bởi sự thèm thuốc hơn hoặc hành vi, tăng khả năng chịu đựng sinh lý khi tiếp xúc và các triệu chứng cai thuốc trong trường hợp không có kích thích.

Nhiều loại thuốc và hành vi cung cấp niềm vui hoặc giảm đau có nguy cơ gây nghiện hoặc phụ thuộc.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Nghiện ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 18, 2020

Những câu chuyện liên quan