Nghị định thư Kyoto

Nghị định thư Kyoto hoặc Nghị định thư Kyoto về Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu là một điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Giao thức Kyoto ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 29, 2020

Những câu chuyện liên quan