Nền văn minh Minoan

Người Minoans là một nền văn minh thời kỳ đồ đồng trước thời Hy Lạp ở vùng biển Aegean, phát triển mạnh mẽ từ khoảng năm 2600 đến 1450 trước Công nguyên khi nền văn hóa của họ bị thay thế bởi văn hóa Mycenaean, nơi đã thu hút người Minoans.

Dựa trên những mô tả trong nghệ thuật Minoan, văn hóa Minoan thường được đặc trưng như một xã hội mẫu hệ tập trung vào việc thờ phụng nữ thần.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết “Văn minh Minoan ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 27, 2020

Những câu chuyện liên quan