NASA

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) được thành lập năm 1958 là cơ quan chịu trách nhiệm về chương trình không gian công cộng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Tầm nhìn của NASA là “cải thiện cuộc sống ở đây, kéo dài sự sống đến đó và tìm thấy sự sống xa hơn”.

Nhiệm vụ của nó là “hiểu và bảo vệ hành tinh quê nhà của chúng ta, khám phá Vũ trụ và tìm kiếm sự sống và truyền cảm hứng cho thế hệ thám hiểm tiếp theo”.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” NASA ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 17, 2020

Những câu chuyện liên quan