Nanorobotics

Nanorobotics là công nghệ tạo ra máy móc hoặc robot hoặc gần với quy mô nanomet (10-9 mét).

Cụ thể hơn, nanorobotics đề cập đến ngành học kỹ thuật công nghệ nano chủ yếu vẫn là lý thuyết về thiết kế và xây dựng nanorobots.

Nanorobots (nanobots hoặc nanoids) thường là các thiết bị có kích thước từ 0,1-10 micromet và được chế tạo từ các thành phần nano hoặc phân tử.

Vì cho đến nay không có nanorobot phi sinh học nhân tạo nào được tạo ra nên chúng vẫn là một khái niệm giả thuyết tại thời điểm này.

Một định nghĩa khác đôi khi được sử dụng là robot cho phép tương tác chính xác với các vật thể có kích thước nano hoặc có thể thao tác với độ phân giải nano.

Theo định nghĩa này, ngay cả một thiết bị lớn như kính hiển vi lực nguyên tử cũng có thể được coi là một công cụ nanorobotic khi được cấu hình để thực hiện quá trình nano hóa.

Ngoài ra, robot vĩ mô hoặc microrobots có thể di chuyển với độ chính xác nano cũng có thể được coi là nanorobots.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Nanorobotics ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 03, 2020

Những câu chuyện liên quan