Năng lượng điện

Năng lượng điện là lượng công việc được thực hiện bởi một dòng điện trong một đơn vị thời gian.

Khi một dòng điện chạy trong một mạch có điện trở, nó không hoạt động.

Các thiết bị có thể được thực hiện để chuyển đổi công việc này thành nhiệt (lò sưởi điện), ánh sáng (bóng đèn và đèn neon) hoặc chuyển động, tức là động năng (động cơ điện).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Năng lượng điện ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 05, 2020

Những câu chuyện liên quan