Môi trường sống hành tinh

Khả năng cư trú của hành tinh là thước đo tiềm năng của một cơ quan thiên văn để phát triển và duy trì sự sống.

Người ta thường cho rằng bất kỳ sự sống ngoài trái đất nào có thể tồn tại sẽ dựa trên cùng một hóa học cơ bản như trên Trái đất, vì bốn nguyên tố quan trọng nhất đối với sự sống, carbon, hydro, oxy và nitơ, cũng là những yếu tố phản ứng hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Khả năng cư trú của hành tinh ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 28, 2020

Những câu chuyện liên quan