Mối quan hệ giữa các cá nhân

Mối quan hệ giữa các cá nhân là các hiệp hội xã hội, kết nối hoặc liên kết giữa hai hoặc nhiều người.

Chúng khác nhau ở các mức độ thân mật và chia sẻ khác nhau, ngụ ý việc phát hiện hoặc thiết lập điểm chung và có thể tập trung xung quanh một cái gì đó được chia sẻ chung.

Nghiên cứu về các mối quan hệ là mối quan tâm đối với xã hội học, tâm lý học và nhân chủng học.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mối quan hệ giữa các cá nhân ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 14, 2020

Những câu chuyện liên quan