Mô hình khí hậu toàn cầu

Mô hình lưu thông chung (GCMs) là một nhóm các mô hình điều khiển bằng máy tính để dự báo thời tiết, tìm hiểu khí hậu và dự báo biến đổi khí hậu, nơi chúng thường được gọi là Mô hình khí hậu toàn cầu.

Một mô hình khí hậu toàn cầu hoặc mô hình lưu thông chung nhằm mục đích mô tả hành vi khí hậu bằng cách tích hợp nhiều phương trình động học, hóa học hoặc thậm chí sinh học có nguồn gốc trực tiếp từ các định luật vật lý (ví dụ

Định luật Newton) hoặc được xây dựng bằng các phương tiện thực nghiệm hơn.

Có cả GCMs trong khí quyển (AGCM) và GCMs đại dương (OGCM).

Một AGCM và OGCM có thể được ghép với nhau để tạo thành một mô hình lưu thông chung kết hợp với khí quyển – đại dương (AOGCM).

Với việc bổ sung các thành phần khác (như mô hình băng biển hoặc mô hình đất liền), AOGCM trở thành nền tảng cho mô hình khí hậu đầy đủ.

Trong cấu trúc này, các biến thể khác nhau có thể tồn tại và phản ứng khác nhau của chúng đối với biến đổi khí hậu có thể được nghiên cứu.

Một xu hướng gần đây trong các GCM là mở rộng chúng để trở thành mô hình hệ thống Trái đất, bao gồm những thứ như mô hình hóa học trong khí quyển hoặc mô hình chu trình carbon để dự đoán tốt hơn sự thay đổi nồng độ carbon dioxide do thay đổi khí thải.

Ngoài ra, phương pháp này cho phép phản hồi giữa các hệ thống này được tính đến.

Ví dụ, các mô hình Hóa học-Khí hậu cho phép nghiên cứu các tác động có thể của biến đổi khí hậu đối với sự phục hồi của lỗ thủng tầng ozone.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mô hình khí hậu toàn cầu ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 11, 2020

Những câu chuyện liên quan