Mir

Mir là một trạm quỹ đạo rất thành công của Liên Xô (và sau này là Nga).

Đây là trạm nghiên cứu dài hạn có người ở đầu tiên trong nhân loại.

Thông qua một số hợp tác, nó đã được các nhà du hành vũ trụ và phi hành gia của nhiều quốc gia khác nhau tiếp cận quốc tế.

Mir được lắp ráp trên quỹ đạo bằng cách kết nối liên tiếp một số mô-đun, mỗi mô-đun được ra mắt riêng biệt từ ngày 19 tháng 2 năm 1986 đến năm 1996.

Nhà ga tồn tại cho đến ngày 23 tháng 3 năm 2001, tại thời điểm đó nó đã cố tình quay quanh quỹ đạo và bị vỡ trong quá trình tái nhập khí quyển.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mir ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 10, 2020

Những câu chuyện liên quan