Miệng hố va chạm

Miệng hố va chạm là một vết lõm hình tròn trên một bề mặt, thường đề cập đến một hành tinh, mặt trăng, tiểu hành tinh hoặc thiên thể khác gây ra bởi sự va chạm của một vật thể nhỏ hơn (sao băng) với bề mặt.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Miệng hố tác động ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 19, 2020

Những câu chuyện liên quan