Mây Magellanic

Hai đám mây Magellanic là các thiên hà lùn không đều quay quanh thiên hà Milky Way của chúng ta, và do đó là thành viên của Nhóm thiên hà địa phương của chúng ta. Đám mây Magellan lớn (LMC) và hàng xóm và họ hàng của chúng, Đám mây Magellan nhỏ (SMC) là những vật thể dễ thấy trong Nam bán cầu trông giống như những mảnh Ngân hà tách biệt với mắt thường.

Quan sát và bằng chứng lý thuyết cho thấy LMC và SMC đã bị biến dạng rất nhiều do tương tác thủy triều với Dải Ngân hà khi chúng quay quanh nó; các dòng hydro trung tính kết nối chúng với Dải Ngân hà và với nhau, và cả hai đều giống như các thiên hà xoắn ốc bị phá vỡ.

Tuy nhiên, lực hấp dẫn của chúng cũng ảnh hưởng đến Thiên hà của chúng ta, làm biến dạng các phần bên ngoài của đĩa thiên hà.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Đám mây Magellanic “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 22, 2021

Những câu chuyện liên quan