Mặt trời

Mặt trời là ngôi sao màu vàng G2V phổ ở trung tâm hệ mặt trời của chúng ta.

Khoảng 5 triệu tấn vật chất được lõi Mặt trời chuyển đổi thành năng lượng mỗi giây, tạo ra neutrino và bức xạ mặt trời.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mặt trời ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 25, 2020

Những câu chuyện liên quan