Mặt trăng của sao Mộc

Sao Mộc có 63 vệ tinh tự nhiên được biết đến.

Mặc dù các tuyên bố được đưa ra để quan sát một trong những mặt trăng của sao Mộc bởi nhà thiên văn học Trung Quốc Gan De vào năm 364 trước Công nguyên, nhưng những quan sát đầu tiên về các vệ tinh của Sao Mộc là của Galileo Galilei vào năm 1610, người đã nhìn thấy bốn mặt trăng Galilê lớn của mình.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Mặt trăng của sao Mộc “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 22, 2020

Những câu chuyện liên quan