Mặt trăng

Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất.

Khoảng cách trung bình từ Trái đất đến Mặt trăng là 384.399 km (238.854 mi), gấp khoảng 30 lần đường kính Trái đất.

Ở khoảng cách này, phải mất ánh sáng mặt trời phản chiếu từ bề mặt mặt trăng khoảng 1,3 giây để đến Trái đất.

Đường kính của Mặt trăng là 3.474 km (2.159 mi), nhỏ hơn Trái đất khoảng 3,7 lần, khiến nó trở thành mặt trăng lớn thứ năm của Hệ Mặt trời, cả về đường kính và khối lượng, xếp sau Ganymede, Titan, Callisto và Io.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mặt trăng ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 11, 2020

Những câu chuyện liên quan