Lý thuyết xác suất

Lý thuyết xác suất là nghiên cứu toán học về các hiện tượng được đặc trưng bởi tính ngẫu nhiên hoặc không chắc chắn.

Chính xác hơn, xác suất được sử dụng để mô hình hóa các tình huống khi kết quả của một thử nghiệm, được thực hiện trong cùng hoàn cảnh, tạo ra các kết quả khác nhau (thường là ném xúc xắc hoặc đồng xu).

Các nhà toán học và chuyên gia tính toán nghĩ về xác suất là các số trong khoảng thời gian đóng từ 0 đến 1 được gán cho “các sự kiện” có sự xuất hiện hoặc không xảy ra là ngẫu nhiên.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Lý thuyết xác suất ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 17, 2020

Những câu chuyện liên quan