Lưỡng tính

Tính lưỡng tính trong hành vi tình dục của con người đề cập đến ham muốn thẩm mỹ, lãng mạn và / hoặc tình dục đối với những người thuộc cả hai giới và / hoặc cho những người thuộc cả hai giới.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” lưỡng tính ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 10, 2020

Những câu chuyện liên quan