Lớp vỏ lục địa

Lớp vỏ lục địa là lớp đá granit, trầm tích và biến chất tạo thành các lục địa và khu vực đáy biển nông gần với bờ biển của chúng, được gọi là thềm lục địa.

Nó ít đậm đặc hơn vật liệu của lớp phủ Trái đất và do đó “nổi” lên trên nó.

Lớp vỏ lục địa cũng ít đậm đặc hơn lớp vỏ đại dương, mặc dù nó dày hơn đáng kể; chủ yếu là 35 đến 40 km so với độ dày trung bình của đại dương khoảng 7-10 km.

Khoảng 40% bề mặt Trái đất hiện đang bị lớp vỏ lục địa che chở.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Lớp vỏ lục địa ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 03, 2020

Những câu chuyện liên quan