Lõi băng

Một lõi băng là một mẫu lõi từ sự tích tụ của băng tuyết trong nhiều năm đã kết tinh lại và có các bong bóng khí bị giữ lại từ các khoảng thời gian trước đó.

Thành phần của các lõi băng này, đặc biệt là sự hiện diện của các đồng vị hydro và oxy, cung cấp một bức tranh về khí hậu vào thời điểm đó.

Do các phân tử nước chứa đồng vị nặng hơn biểu hiện áp suất hơi thấp hơn nên khi nhiệt độ giảm, các phân tử nước nặng hơn sẽ ngưng tụ nhanh hơn các phân tử nước thông thường.

Nồng độ tương đối của các đồng vị nặng hơn trong nước ngưng cho thấy nhiệt độ ngưng tụ tại thời điểm đó, cho phép các lõi băng được sử dụng trong tái tạo nhiệt độ toàn cầu.

Ngoài nồng độ đồng vị, các bọt khí bị giữ lại trong lõi băng cho phép đo nồng độ khí trong khí quyển, bao gồm khí nhà kính carbon dioxide, metan và oxit nitơ.

Các bong bóng khí cũng có thể chứa dấu vết của các sol khí, được tạo ra ở nồng độ lớn trong các vụ phun trào núi lửa.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Lõi băng ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 11, 2020

Những câu chuyện liên quan