Lỗ đen (hố đen)

Lỗ đen hay hố đen là một khối lượng tập trung đủ lớn để lực hấp dẫn ngăn chặn mọi thứ thoát khỏi nó ngoại trừ thông qua hành vi đường hầm lượng tử (được gọi là Bức xạ Hawking).

Trường hấp dẫn mạnh đến mức tốc độ thoát gần nó vượt quá tốc độ ánh sáng.

Điều này ngụ ý rằng không có gì, thậm chí không ánh sáng, có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của nó.

Điều này làm cho vật thể này trở nên vô hình với phần còn lại của vũ trụ, do đó từ “đen”.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Lỗ đen ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 16, 2020

Những câu chuyện liên quan