Liên kết con người

Thuật ngữ liên kết con người, hay nói chung hơn là liên kết con người, đề cập đến quá trình hoặc hình thành mối quan hệ cá nhân gần gũi, như giữa mẹ và con, đặc biệt là thông qua sự liên kết thường xuyên hoặc liên tục.

Khi các cặp có liên kết thuận lợi, bản chất của liên kết này thường được quy cho hóa học giữa các cá nhân “tốt”.

Từ trái phiếu bắt nguồn từ ban nhạc từ tiếng Anh Trung thế kỷ 12, có nghĩa là một cái gì đó ràng buộc, ràng buộc hoặc hạn chế.

Ứng dụng của nó cho các mối quan hệ giữa người với người đã được sử dụng không liên tục kể từ đó.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Liên kết con người ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 15, 2020

Những câu chuyện liên quan