Lạm dụng trẻ em

Lạm dụng trẻ em là sự ngược đãi về thể chất hoặc tâm lý của trẻ em bởi người lớn, thường đồng nghĩa với thuật ngữ ngược đãi trẻ em hoặc thuật ngữ lạm dụng và bỏ bê trẻ em.

Có nhiều hình thức lạm dụng và bỏ bê và nhiều chính phủ đã phát triển định nghĩa pháp lý của riêng họ về những gì cấu thành hành vi ngược đãi trẻ em với mục đích loại bỏ một đứa trẻ hoặc truy tố tội hình sự.

Mỹ

Trung tâm nhận con nuôi quốc gia phát hiện ra rằng 52 phần trăm trẻ em được nhận nuôi (có nghĩa là những đứa trẻ trong sự chăm sóc nuôi dưỡng của Hoa Kỳ được giải phóng để nhận con nuôi) có các triệu chứng rối loạn đính kèm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Lạm dụng trẻ em ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 16, 2020

Những câu chuyện liên quan