Làm cho các công trình hiện tại chống động đất

Cải tạo địa chấn là sửa đổi các cấu trúc hiện có để làm cho chúng có khả năng chống lại hoạt động địa chấn, chuyển động mặt đất hoặc sự cố đất do động đất.

Các kỹ thuật cải tạo địa chấn sẽ thay đổi theo tính chất của cấu trúc, điều kiện đất đai, địa hình địa phương và khoảng cách từ các đứt gãy khác nhau.

Một lỗi nhỏ gần đó, có khả năng chỉ tạo ra một trận động đất nhỏ, có thể nguy hiểm hơn đối với một cấu trúc so với một lỗi lớn ở xa.

Trong một số trường hợp, các cấu trúc đã được xây dựng các lỗi kéo dài và một phần bổ sung thích hợp có thể là cố gắng giữ các phần cùng nhau hoặc loại bỏ hoặc làm cho một phần kéo dài linh hoạt.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Làm cho các cấu trúc hiện tại có khả năng chống động đất “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan