Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện (đôi khi được gọi là kỹ thuật điện và điện tử) là một ngành kỹ thuật chuyên nghiệp liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng điện, điện tử và điện từ.

Lĩnh vực này lần đầu tiên trở thành một nghề nghiệp có thể xác định được vào cuối thế kỷ XIX với việc thương mại hóa điện báo và cung cấp năng lượng điện.

Lĩnh vực này hiện bao gồm một loạt các ngành học bao gồm những ngành liên quan đến năng lượng, quang điện tử, điện tử kỹ thuật số, điện tử tương tự, trí tuệ nhân tạo, hệ thống điều khiển, điện tử, xử lý tín hiệu và viễn thông.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kỹ thuật điện ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 31, 2020

Những câu chuyện liên quan